Om oss

Välkommen till BLF:s utskott för etik och barnets rättigheter

Alla barn och ungdomar har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar bästa möjliga hälsa och utveckling. I beslut som påverkar barn och ungdomar ska hänsyn tas till deras egen vilja och åsikter utifrån ålder och mognad.

Utgångspunkten för utskottets arbete är Barnkonventionen, Hälso- och Sjukvårdslagen samt Patientlagen.

Vi är en grupp särskilt intresserade barn-och ungdomsläkare samt en adjungerad jurist, som med våra olika kompetenser och erfarenheter på bästa sätt försöker bidra med olika aspekter kring barnets och ungdomens behov i etiska dilemman och barnrättsfrågor.

Vi får frågor från Svenska Barnläkarföreningen, myndigheter, medarbetare inom vården och privatpersoner. Exempel på ärenden vi handlagt och yttrat oss i är icke-medicinsk omskärelse, vaccination mot Covid-19, sena aborter, könsdysfori och barnrättsperspektivet vid tillgång till journalhandlingar. Vi brukar också engagera oss i Barnveckans program. Vi deltar i nationella samarbeten för att värna barn och ungdomarnas rättigheter i vården och belysa etiska frågeställningar.

Väcker detta ditt intresse eller har du någon fråga till oss är du välkommen att höra av dig till Nils Lundin, ordförande.

 


access_time 2023-09-22 09:55:15

announcement Nyheter

event Kalender